Smiley face
Citizen NY4051-54A
Giá hãng: 8.400.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 5.400.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 3.000.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM, Hà Nội.
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 10.7 mm
Smiley face
Citizen NY4054-53P
Giá hãng: 8.400.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 5.800.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 2.600.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM, Hà Nội.
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 10.7 mm
Smiley face
Citizen NJ0080-50E
Giá hãng: 10.010.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 5.800.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 4.210.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 42 mm
- Độ dày: 11 mm
Smiley face
Citizen Automatic Sapphire 50m Dual Tone NJ0084-59A
Giá tại xtime.vn: 6.000.000 VNĐ
Đang trên đường về.
- Đường kính: 42 mm
- Độ dày: 10 mm
Smiley face
Citizen Luxury Mechanical Automatic NH8366-83A
Giá tại xtime.vn: 4.500.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 41 mm
- Độ dày: 11 mm