Smiley face
Citizen NY4051-54A
Giá niêm yết: 8.400.000 VNĐ
Giá: 5.400.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 3.000.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM, Hà Nội.
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 10.7 mm
Smiley face
Citizen NY4054-53P
Giá niêm yết: 8.400.000 VNĐ
Giá: 5.800.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 2.600.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM, Hà Nội.
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 10.7 mm
Smiley face
Citizen NJ0080-50E
Giá niêm yết: 10.010.000 VNĐ
Giá: 5.800.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 4.210.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 42 mm
- Độ dày: 11 mm