Smiley face
Orient Adventurer World Time SFA06003Y0
Giá hãng: 11.560.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 6.200.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 5.360.000 VNĐ
Hết hàng.
- Đường kính: 43.5 mm
- Độ dày: 12.1 mm
Smiley face
Orient Bambino Gen 1 SER24003W0
Giá hãng: 4.950.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 3.900.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 1.050.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 40.5 mm
- Độ dày: 11.8 mm
Smiley face
Orient Bambino Gen 2 FAC00009N0
Giá hãng: 5.130.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 4.200.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 930.000 VNĐ
Hết hàng.
- Đường kính: 40.5 mm
- Độ dày: 12 mm
Smiley face
Orient Star SEL09001W0
Giá hãng: 13.900.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 9.500.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 4.400.000 VNĐ
Hết hàng.
- Đường kính: 38.7 mm
- Độ dày: 13.1 mm
Smiley face
Orient Star WZ0021AC
Giá hãng: 16.425.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 9.500.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 6.925.000 VNĐ
Hết hàng.
- Đường kính: 39 mm
- Độ dày: 10.9 mm
Smiley face
Orient Esteem FDB08005W0
Giá hãng: 5.040.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 4.200.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 840.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM, Hà Nội.
- Đường kính: 41 mm
- Độ dày: 11.9 mm
Smiley face
Orient Vintage FEZ09003B0
Giá hãng: 8.600.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 5.800.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 2.800.000 VNĐ
Hết hàng.
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 11.7 mm
Smiley face
Orient Vintage FEZ09004W0
Giá hãng: 8.600.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 5.800.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 2.800.000 VNĐ
Hết hàng.
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 11.7 mm
Smiley face
Orient Watch Worlstage Collection WV0551ER
Giá hãng: 5.900.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 4.200.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 1.700.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM, Hà Nội.
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 10.6 mm
Smiley face
Orient SDW01001B0
Giá tại xtime.vn: 4.200.000 VNĐ
Hết hàng.
- Đường kính: 43 mm
- Độ dày: 13 mm
Smiley face
Orient SER23004W0
Giá tại xtime.vn: 3.500.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 42 mm
- Độ dày: 11.2 mm
Smiley face
Orient Cocktail SER1T002B0
Giá tại xtime.vn: 4.500.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 12 mm
Smiley face
Orient Vintage FEZ09001B0
Giá hãng: 8.600.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 6.200.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 2.400.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 41 mm
- Độ dày: 12 mm