Smiley face
Oris Artelier 01 734 7684 4051-07 1 21 73FC
Giá tại xtime.vn: 26.500.000 VNĐ
Hết hàng.
- Đường kính: 40.5 mm
- Độ dày: 11.1 mm