Smiley face
Seiko Presage SARY076
Giá tại xtime.vn: 9.500.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 40.5 mm
- Độ dày: 11.8 mm
Smiley face
Seiko Presage SARY024
Giá tại xtime.vn: 9.600.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 41 mm
- Độ dày: 12 mm
Smiley face
Seiko Presage SARY025 (SSA039J1)
Giá hãng: 8.299.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 6.400.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 1.899.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM, Hà Nội.
- Đường kính: 38.7 mm
- Độ dày: 11.1 mm
Smiley face
Seiko Presage SARY051 (SSA255J1)
Giá hãng: 9.138.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 7.300.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 1.838.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM, Hà Nội.
- Đường kính: 41 mm
- Độ dày: 11.4 mm
Smiley face
Seiko Presage SARB035
Giá hãng: 10.465.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 7.900.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 2.565.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 38 mm
- Độ dày: 11.2 mm
Smiley face
Orient SNZB23JC
Giá tại xtime.vn: 4.200.000 VNĐ
Hết hàng.
- Đường kính: 42 mm
- Độ dày: 12.5 mm
Smiley face
Orient Enforcer SEZ07001B0
Giá hãng: 14.605.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 4.500.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 10.105.000 VNĐ
Có sẵn tại: Đồng Nai.
- Đường kính: 43.5 mm
- Độ dày: 13.5 mm
Smiley face
SEIKO SNKM89KC
Giá tại xtime.vn: 3.800.000 VNĐ
Có sẵn tại: Đồng Nai.
- Đường kính: 43 mm
- Độ dày: 10 mm
Smiley face
Seiko 5 Sport SNZH53JC
Giá tại xtime.vn: 4.200.000 VNĐ
Hết hàng.
- Đường kính: 41 mm
- Độ dày: 13 mm
Smiley face
Seiko 5 SNKE01J1
Giá tại xtime.vn: 3.500.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 37 mm
- Độ dày: 11 mm
Smiley face
Seiko 5 Sport SNZG15J1
Giá tại xtime.vn: 3.500.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 42 mm
- Độ dày: 12 mm
Smiley face
Seiko Presage SARY053
Giá tại xtime.vn: 7.300.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 41 mm
- Độ dày: 11.4 mm
Smiley face
Seiko 5 Sport SNZF17J1
Giá tại xtime.vn: 4.200.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 41 mm
- Độ dày: 13 mm