Smiley face
Frederique Constant Manufacture Automatic FC-710V4S4
Giá niêm yết: 71.185.000 VNĐ
Giá: 26.500.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 44.685.000 VNĐ
Tạm hết hàng.
- Đường kính: 42 mm
- Độ dày: 11.7 mm
Smiley face
Frederique Constant Persuasion FC-303M4P5
Giá: 15.900.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 38 mm
- Độ dày: 10 mm
Smiley face
Frederique Constant Classics Index Automatic FC-303S6B6
Giá niêm yết: 34.385.000 VNĐ
Giá: 13.900.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 20.485.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 43 mm
- Độ dày: 11 mm
Smiley face
Frederique Constant Persuasion White Dial Mens Watch FC-303M4P6
Giá: 11.900.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 38 mm
- Độ dày: 10 mm
Smiley face
Frederique Constant Vintage Rally Healey FC-303WGH5B4
Giá niêm yết: 46.090.000 VNĐ
Giá: 16.900.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 29.190.000 VNĐ
Tạm hết hàng.
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 11 mm
Smiley face
Frederique Constant Classic FC-260WR5B5
Giá niêm yết: 28.500.000 VNĐ
Giá: 13.500.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 15.000.000 VNĐ
Tạm hết hàng.
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 10 mm