Smiley face
Frederique Constant Manufacture Automatic FC-710V4S4
Giá hãng: 71.185.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 26.500.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 44.685.000 VNĐ
Hết hàng.
- Đường kính: 42 mm
- Độ dày: 11.7 mm
Smiley face
Frederique Constant Persuasion FC-303M4P5
Giá hãng: 32.300.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 15.900.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 16.400.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 38 mm
- Độ dày: 10 mm
Smiley face
Frederique Constant Classics Index Automatic FC-303S6B6
Giá hãng: 34.385.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 13.900.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 20.485.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 43 mm
- Độ dày: 11 mm
Smiley face
Frederique Constant Persuasion White Dial Mens Watch FC-303M4P6
Giá hãng: 28.080.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 11.900.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 16.180.000 VNĐ
Hết hàng.
- Đường kính: 38 mm
- Độ dày: 10 mm
Smiley face
Frederique Constant Vintage Rally Healey FC-303WGH5B4
Giá hãng: 46.090.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 16.900.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 29.190.000 VNĐ
Hết hàng.
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 11 mm
Smiley face
Frederique Constant Classic FC-260WR5B5
Giá hãng: 28.500.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 12.900.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 15.600.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 10 mm
Smiley face
FREDERIQUE CONSTANT Classics Index FC-303V5B4
Giá hãng: 32.830.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 15.900.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 16.930.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 10 mm
Smiley face
FREDERIQUE CONSTANT MANUFACTURE SLIMLINE FC-710S4S6
Giá hãng: 65.682.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 24.900.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 40.782.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 42 mm
- Độ dày: 10 mm
Smiley face
FREDERIQUE CONSTANT VINTAGE RALLY HEALEY CHRONOGRAPH FC-397HDG5B4
Giá hãng: 77.430.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 25.900.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 51.530.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 42 mm
- Độ dày: 15 mm
Smiley face
Frederique Constant Classics Moonphase FC-715MC4H6
Giá hãng: 86.830.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 36.500.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 50.330.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 40.5 mm
- Độ dày: 12.4 mm
Smiley face
Frederique Constant Mens Classic Silver Dial Leather Band Watch FC260WR5B6
Giá hãng: 28.080.000 VNĐ
Giá tại xtime.vn: 12.500.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 15.580.000 VNĐ
Có sẵn tại: HCM.
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 10 mm